Skip to main content

Stratoni

Stratoni, крайбрежно селище, построен в залива на Ierissos, днес наброява около 1000 жители. В този район са били открити останки от римския период. За най-важен се счита „Iroou” (надгробен паметник), който датира от края на I в. пр.н.е. От него се открояват ясно две статуи, един мъж и една жена (жената е е наречена „Дамата от Stratoni”), които се съхраняват в Музея на Poligiros.

 

Създаването на Stratoni като формирано селище датира от средата на 19 век, но винаги е имал неразрушима връзка с минната дейност. Богатите слоеве на смесени серни минерали, познати от древните и византийските времена, представлявали основен източник на богатство и производство на селото. Оттогава много хора от околните региони, а също и от много части на Гърция се заселили в Stratoni, присъединявайки се към работната сила в мините. Населението също се увеличило значително с бежанците, които избягали тук след гоненията в Мала Азия. През 1932 г. селото е сериозно разрушено от земетресение с епицентър залива на Ierissos и за съжаление броят на жертвите бил голям. В следващите години, селото е почти изцяло възстановено.

 

Въпреки че голям процент идват от различни региони, жителите на Stratoni винаги представлявали единна, хармонична общност с висок стандарт на живот. Те са се доказали като трудолюбиви и гостоприемни и винаги заставали зад своята култура. По време на цялото си историческо развитие Stratoni е бил богат източник на художествени и местни събития. Сред тях се открояват любителски театрални представления – дори в предвоенните времена, основаването на музикалното училище през 5-те години, иконописът, музикалната група, танцовият състав, организирането на впечатляващи карнавални събития, концерти с популярни гръцки артисти: всички това са само примери на културната традиция, която Stratoni има и която продължава и до днес чрез дейностите на местните сдружения.